Algemene Voorwaarden

Van: Onlinekringloopcoach.nl, vertegenwoordigd door FarmHackNL (www.farmhack.nl)

 

FarmHackNL; Niemeijerstraat 2, 6701CP, Wageningen, Nederland

T (+ 31) 06-1415 0381, E info@farmhack.nl

KvK nummer: 70414394; BTW nummer: 858310466B01

 

Overeenkomst

 • Van een overeenkomst is sprake wanneer u zich aanmeldt voor een leeractiviteit (*) via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 • Op de website www.onlinekringloopcoach.nl kunt u zich inschrijven door de cursus te ‘bestellen’, uw gegevens in te voeren en via ideal te betalen. U ontvangt vervolgens de factuur per email. Na betaling is de aanmelding definitief.

 

Wijziging, annulering, vervanging

 • Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantal aanmeldingen of ziekte van de trainer/facilitator, daartoe aanleiding geven heeft FarmHackNL het recht de leeractiviteit te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip. De deelnemers zal hierover worden geïnformeerd, uiterlijk een week voor aanvang.
 • Als de betreffende trainer door ziekte of overmacht niet in staat is de leeractiviteit te begeleiden, dan behoudt FarmHackNL zich het recht om een vervanger in te schakelen.
 • FarmHackNL behoudt zich het recht voor om (na waarschuwing) een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van FarmHackNL een verstorende invloed heeft op de leeractiviteit. De deelnemer heeft dan geen recht op enige terugbetaling.
 • Voor de online cursus geldt: tot twee weken van tevoren kan nog kosteloos worden geannuleerd, hierna zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht. Het is mogelijk in overleg een collega deel te laten nemen.
 • Het geheel of gedeeltelijk niet volgen of tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist is geen reden voor restitutie van betaalde lesgelden, tenzij er naar het oordeel van FarmHackNL bijzondere omstandigheden door overmacht zijn aan te voeren.
 • Voor overige leeractiviteiten en producten geldt: tot 1 week van tevoren kan nog kosteloos worden geannuleerd, hierna zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht. Het is mogelijk in overleg een collega deel te laten nemen.

 

Betaling

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. FarmHackNL is BTW-plichtig.
 • De kosten voor deelname aan de online cursus zijn inclusief toegang tot een online leerplatform. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor laptop, tablet of telefoon.
 • In geval van facturatie anders dan via de website, dienen de deelnamekosten binnen de in de factuur gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Bij het uitblijven van betaling zijn we genoodzaakt deelname aan de leeractiviteit te beëindigen.
 • Het deelnamebedrag dient in één maal te worden voldaan.
 • Het deelnamegeld kan bij voortijdig stopzetten van deelname aan de leeractiviteit niet worden teruggevorderd.

 

Bezwaar

 • Deelnemers kunnen zich bij het voordoen van een bezwaar of klacht ten allen tijde wenden tot de facilitatoren van de leergang.
 • Bezwaren kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij FarmHackNL worden ingediend.
 • De termijn waarop een bezwaar wordt afgehandeld is 3 weken. Mocht het proces onverhoopt langer duren dan wordt de deelnemer daarover geïnformeerd.
 • Een bezwaar wordt altijd vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd.

(*) Onder leeractiviteiten verstaan we online cursussen, eendaagse en halfdaagse workshops, trainingen, langere leertrajecten en webinars.