Kringloop

landbouw

Het doel van de cursus is kennis uitwisselen over kringlooplandbouw. We gaan praktijkvoorbeelden uitspitten, proberen grip te krijgen op je eigen boerderijdata, en nieuwe verdienmodellen onderzoeken.

Online leren, hoe werkt dat? En wat ga ik leren? Hoeveel tijd gaat het me kosten? Voor wie? Door wie?  Hieronder de samenvatting:

wat: cursus Vruchtbare Kringlopen in Zuid Holland

wanneer: start 21 januari duur 4 weken

voor wie: Zuid Hollandse boerinnen en boeren, agrarische adviseurs, beleidsmakers, agrarische studiegroepen, leraren.

kosten: deze cursus kringlooplandbouw wordt eenmalig kosteloos aangeboden  

Bekijk de trailer

 Bekijk de video hieronder en krijg een idee van de cursus Vruchtbare Kringlopen Zuid Holland.

Hoe werkt het?

Leren wanneer jij wilt. Waar jij wilt. Wat jij wilt.

Online leren   Onze manier van leren verandert. Het (online) delen van kennis en ervaringen neemt een steeds belangrijkere plek in. In nauwe samenwerking met professionals en inhoudsdeskundigen hebben we een inspirerende en praktijkgerichte cursus samengesteld. Het delen van kennis met je medecursisten staat centraal in deze cursus.

 

Waar en wanneer je wilt  Alles wat je nodig hebt is internet. Je kunt er even mee bezig zijn op een tijdstip wanneer het jou uitkomt. Elke dag zul je er zo’n 10 tot 20 minuten mee aan de slag zijn.

Wat leer ik?  Gedurende 4 weken hebben we dagelijks nieuwe filmpjes, animaties en links naar interessante artikelen voor je.  Aan jou de vraag hierover na te denken, erover in discussie te gaan en te bekijken wat dit voor jouw bedrijf betekent. Je verdiept je in wat jij interessant vindt.

INHOUD

De vier weken zijn onderverdeeld in onderstaande onderwerpen. 

Kringlooplandbouw…

Waarom? Waarom nu?

Kringloop op mijn bedrijf

Laat data voor je werken

Biodiversiteit:

nieuwe verdienmodellen

Achtergrond

Kringlooplandbouw is het landbouw thema voor de komende jaren. Efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector staan centraal. Binnen de EU, Nederland, en op provinciaal niveau wordt hier groots op ingezet.  
Vruchtbare Kringloop zijn regionale projecten, geïnitieerd door LTO Noord. Het project Vruchtbare Kringloop Zuid Holland heeft de ambitie om agrariërs in Zuid Holland stappen te laten zetten met kringlooplandbouw. Het bestaat uit verschillende deelprojecten. Deze online cursus is hier een van en gaat over kennis delen en data als productiefactor. FarmHackNL is de trekker van deze cursus. FarmHackNL heeft als doel digitalisering in de landbouw om te zetten in innovatie kansen voor de boer. Boerenverstand ondersteunt de cursus met hun vakkennis over kringlooplandbouw en contacten met koplopers. Naast het verzorgen van de crossovers tussen de projectonderdelen vervuld LTO Noord een rol als kennis en netwerkorganisatie.

MAAK VAN DEZE KANS GEBRUIK

EENMALIG kosteloos  deelnemen

Dankzij deze donoren kunnen we de cursus gratis aanbieden

begeleiders

De grote bron van kennis ben je zelf! Om het beste uit jezelf te halen, te leren van je medecursisten, en kennis erbij te zoeken wordt de cursus gefaciliteerd door de volgende begeleiders.  

 

 

josien

Linda

Frank

daan

evelien

gert-jan

Waar wacht je nog op ?