Kringloop

landbouw

Het doel van de online cursus is kennis uitwisselen over kringlooplandbouw. Samen ga je praktijkvoorbeelden uitspitten, proberen grip te krijgen op je eigen boerderijdata, en nieuwe verdienmodellen onderzoeken. De cursus kan op maat worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Online leren, hoe werkt dat? En wat ga ik leren? Hoeveel tijd gaat het me kosten? Voor wie is het geschikt? Door wie wordt het gegeven?  Bekijk de trailer en lees hieronder meer.

wat: cursus Vruchtbare Kringlopen,  duur ongeveer 4 weken

geschikt voor: boerinnen en boeren, agrarische adviseurs, beleidsmakers, agrarische studiegroepen, leraren.

kosten: De cursus is nooit ‘kant en klaar’. Altijd zal gekeken worden hoe het het beste aansluit op de doelgroep. De cursus kan op maat aangepast worden. Omdat het online is, is het makkelijk op te schalen naar grotere groepen (tot ongeveer 500 personen). Neem contact met ons op voor meer informatie en/of een offerte.

Bekijk de trailer

 Bekijk de video hieronder en krijg een idee van de

cursus Vruchtbare Kringlopen.

Hoe werkt het?

Leren wanneer jij wilt. Waar jij wilt. Wat jij wilt.

Online leren   Onze manier van leren verandert. Het (online) delen van kennis en ervaringen neemt een steeds belangrijkere plek in. In nauwe samenwerking met professionals en inhoudsdeskundigen hebben we een inspirerende en praktijkgerichte cursus samengesteld. Het delen van kennis met je medecursisten staat centraal in deze cursus.

 

Waar en wanneer je wilt  Alles wat je nodig hebt is internet. Je kunt er even mee bezig zijn op een tijdstip wanneer het jou uitkomt. Elke dag zul je er zo’n 10 tot 20 minuten mee aan de slag zijn.

Wat leer ik?  Gedurende 4 weken hebben we dagelijks nieuwe filmpjes, animaties en links naar interessante artikelen voor je.  Aan jou de vraag hierover na te denken, erover in discussie te gaan en te bekijken wat dit voor jouw bedrijf betekent. Je verdiept je in wat jij interessant vindt.

INHOUD

De vier weken over kringlooplandbouw zijn onderverdeeld in onderstaande onderwerpen. 

Kringlooplandbouw…

Waarom? Waarom nu?

Kringloop op mijn bedrijf

Laat data voor je werken

Biodiversiteit en

nieuwe verdienmodellen

Achtergrond

Kringlooplandbouw is het landbouw thema voor de komende jaren. Efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector staan centraal. Binnen de EU, Nederland, en op provinciaal niveau wordt hier groots op ingezet.  

Vruchtbare Kringloop zijn regionale projecten, geïnitieerd door LTO Noord. De eerste cursus was onderdeel van het project Vruchtbare Kringloop Zuid Holland (gefinancierd door de EU en provincie Zuid Holland), dat de ambitie heeft om agrariërs in Zuid Holland stappen te laten zetten met kringlooplandbouw. 

FarmHackNL is de trekker van deze cursus. FarmHackNL heeft als doel digitalisering in de landbouw om te zetten in innovatie kansen voor de boer. Boerenverstand ondersteunt de cursus met hun vakkennis over kringlooplandbouw en contacten met koplopers. Naast het verzorgen van de crossovers tussen de projectonderdelen vervuld LTO Noord een rol als kennis en netwerkorganisatie.

Uit de cursus heb ik punten meegenomen die ik toe kan passen op mijn bedrijf, bepaalde zaken uit de kringlooplandbouw zijn mij duidelijker geworden waardoor het makkelijker uitvoerbaar is

“Verhelderende en inspirerende verhalen die tot nadenken zetten en ook handelen. “

r e a c t i e s

Mooie cursus. Goede onderwerpen. Mooi bij elkaar gezocht. Complimenten!

Ik zie dat ‘kringlooplandbouw’ an sich niet bestaat, kringlooplandbouw heeft vele vormen. Het zet me aan het denken over het gesprek over schoon water en ecologie wat ik vanuit waterschappen met de landbouw voer.

begeleiders

De grote bron van kennis ben je zelf! Om het beste uit jezelf te halen, te leren van je medecursisten, en kennis erbij te zoeken wordt de cursus bij voorkeur gefaciliteerd door begeleiders met verschillende achtergronden. 

 

De harde kern van de cursus bestaat uit de volgende mensen

 

 

josien

Linda

Frank

daan

evelien

gert-jan